Quyết định số 7373/QĐ-ĐHTV ngày 24 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Trà Vinh (file đính kèm)