Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7420201 ĐH Công nghệ sinh học A00 Toán, Vật lí, Hóa học  Có kiến thức, kỹ năng và năng lực nghiên cứu chuyên ngành Côngn ghệ Sinh học và ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, y, dược...;

Có khả năng kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt;

Có khả năng thực hiện các hoạt động vận hành, quản lý trong các nhà máy, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Sinh học.
 Kỹ sư Công nghệ Sinh học có khả năng làm việc ở vị trí vận hành, quản lýsản xuất, kinh doanh hoặc nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm tại cácnhà máy, xí nghiệp, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như nông nghiệp, y, dược, thực phẩm, môi trường,…..

Kỹ sư công nghệ sinh học có khả năng làm việc tại cơ quan quản lý (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, …) hoặc các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực ứngdụng Công nghệ Sinh học.

Sau tốt nghiệp, người học có thể tham gia công tác giảng dạy hoặc nâng cao
trình độ để trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
chuyên ngành Công nghệ Sinh học hoặc các ngành gần.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh