Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7340122 ĐH Thương mại điện tử A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Có kiến thức nền tảng về kinh doanh và TMĐT.
- Có kiến thức chuyên sâu về: Phân tích thiết kế hệ thống TMĐT, xây dựng phát triển các ứng dụng trên Web thương mại, quản trị trang Web, quản trị an toàn và bảo mật mạng.
- Có khả năng lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.
- Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động TMĐT, hoạch định, tổ chức thực hiện và quản trị có hiệu quả 
- Sinh viên tốt nghiệp ngành TMĐT có thể công tác trong nhiều ngành nghề với nhiều vị trí khác nhau:
- Giám đốc điều hành.
- Chuyên viên hoặc quản lý tại doanh nghiệp TMĐT.
- Chuyên viên phân tích, thiết kế Web thương mại, khai thác ứng dụng;
- Bộ phận quản trị dự án TMĐT.
- Bộ phận kinh doanh TMĐT như marketing và quan hệ khách hàng điện tử, logistics, mua hàng, bán hàng, thanh toán điện tử…
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh