Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kiên
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms.Thu)

0911.169.569 (Ms.Nhung)

0945.466.141 (Mr.Kien)

Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ- ĐHTV ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh với chức năng và nhiệm vụ sau:

 1. Chức năng

   Tham mưu Ban Giám hiệu về công tác đào tạo: xây dựng và phát triển  các ngành nghề đào tạo; công tác tuyển sinh; kế hoạch đào tạo; quy định và quy trình đào tạo; công tác tổ chức giảng dạy; công tác xét tốt nghiệp, cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

 1. Nhiệm vụ

   a. Nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển của Nhà trường về mục tiêu, nội dung chương trình, phương thức, quy mô tổ chức đào tạo và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở thêm nhiều ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cho cộng đồng.

   b. Quản lý kế hoạch đào tạo

     - Cụ thể hóa và thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, đơn vị khác có liên quan.

     - Xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

     - Lập kế hoạch tổng thể công tác đào tạo toàn khóa cho các bậc, hệ, các ngành nghề đào tạo.

     - Tổ chức thực hiện môn học trực tuyến; ban hành thời khóa biểu và theo dõi tiến độ thực hiện chương trình..

     - Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy, học tập và giải quyết các vấn đề phát sinh.

     - Phối hợp các đơn vị tổ chức các kỳ thi: tuyển sinh, tốt nghiệp và thi hết môn.

     - Quản lý và cấp, phát các loại chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

    - Các mặt công tác khác thực hiện theo  Điều lệ Trường Đại học theo Quyết định số  70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

baner xet tuyen

xettuyendaihoc2024 tvu3

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

 • 2022_IMG_3095.jpg
 • 2022_IMG_3097.jpg
 • 2022_IMG_3098.jpg
 • 2022_IMG_3099.jpg
 • 2022_IMG_3100.jpg
 • 2022_IMG_3102.jpg
 • 2022_IMG_3103.jpg
 • 2022_IMG_3104.jpg
 • 2022_IMG_3105.jpg
 • 2022_IMG_3106.jpg
 • 2022_IMG_3107.jpg
 • 2022_IMG_3108.jpg
 • 2022_IMG_3109.jpg
 • 2022_IMG_3110.jpg
 • 2022_IMG_4109.jpg
 • 2022_IMG_4110.jpg
 • 2022_IMG_4112.jpg
 • 2022_IMG_4113.jpg
 • 2022_IMG_4114.jpg
 • 2022_IMG_4115.jpg
 • 2022_IMG_4116.jpg
 • 2022_IMG_4117.jpg
 • 2022_IMG_4118.jpg
 • 2022_IMG_4119.jpg
 • 2022_IMG_4121.jpg
 • 2022_IMG_4122.jpg
 • 2022_IMG_4123.jpg
 • 2022_IMG_4124.jpg
 • 2022_IMG_4125.jpg
 • 2022_IMG_4892.jpg
 • 2022_IMG_4893.jpg
 • 2022_IMG_4894.jpg
 • 2022_IMG_9973.jpg
 • 2022_IMG_9974.jpg
 • 2022_IMG_9975.jpg
 • 2022_IMG_9976.jpg
 • IMG_0704.JPG
 • IMG_0705.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_5491.JPG
 • IMG_5492.JPG
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5494.JPG
 • IMG_5495.JPG
 • IMG_5496.JPG
 • IMG_5497.JPG
 • IMG_5498.JPG
 • IMG_5499.JPG
 • IMG_5500.JPG
 • IMG_5501.JPG
 • IMG_5502.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9326.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9605.JPG
 • IMG_9606.JPG
 • IMG_9607.JPG
 • IMG_9608.JPG
 • IMG_9609.JPG
 • IMG_9968.JPG
 • IMG_9969.JPG
 • IMG_9970.JPG

Sinh viên thủ khoa

 • 2015.Tohoangminh.jpg
 • 2019.nguyendinhkhoi.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy_1.jpg
 • 2020.thachnhuthao.jpg
 • 2020.thachnhuthao_1.jpg
 • 2021_thukhoa_akhoa1.jpg

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo
ĐT: (0294) 3855 247 - 
3765 536 - 3765 668
Email: daotao@tvu.edu.vn

Phòng Khảo thí
ĐT: (0294) 3855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Phòng TT&QBCĐ
ĐT: (0294) 3855 246 (156)
Email: tttt@tvu.edu.vn

Liên hệ Khoa chuyên môn

Trường Kinh tế, Luật 
(0294) 3855.246 (265) - 0294 389 6789

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật  Khmer Nam Bộ và Nhân văn
(0294) 3855.246 (240)

Khoa Nông Nghiệp-Thủy sản
(0294) 3855.246 (130 – 291)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
(0294) 3855.246 (203 - 135)

Khoa Y Dược
(0294) 3855.246 (331)

Khoa Ngoại ngữ
(0294) 3855.246 (108)

Khoa Sư phạm
(0294) 3855.246 (321)

Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật  Khmer Nam B
0976 144 158

Khoa Hóa học Ứng dụng
0966.267.059

Khoa Khoa học Cơ bản
(0294) 3855.246 (271)

Khoa Lý luận - Chính trị
01639680000 - 0987095288

Khoa Dự bị Đại học
0977.922.521

Thống kê truy cập

1122234
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần
Tháng này
Cuối tháng
Tất cả
374
800
3625
5590
20236
75279
1122234


Your IP:3.239.9.151
Go to top