Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7210201 ĐH Âm nhạc học N00 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 - Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.
- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
- Có kỹ năng sưu tầm, tổng hợp, đánh giá, nghiên cứu, phê bình âm nhạc.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Âm nhạc Khmer Nam Bộ có thể công tác tại:
'- Các Sở, Phòng, Văn hóa, Thể thao du lịch, Trung tâm Văn hóa ở các tỉnh, huyện trên cả nước.
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo chí các tỉnh có đông đồng bao dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Khmer Nam bộ
- Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có giảng dạy âm nhạc Khmer Nam Bộ.
- Các đoàn biểu diễn nghệ thuật dân tộc.
- Nhạc viện, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp có giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật.