Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7140201 ĐH Giáo dục Mầm non M00 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện - Lập kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ cho từng nhóm lớp mầm non và tổ chức quản lý nhóm lớp khoa học và hiệu quả
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ
- Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ
- Giao tiếp sư phạm phù hợp với các đối tượng khác nhau. Làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
 Giảng dạy tại các trường mầm non và các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; cán bộ quản lý các cơ sởgiáo dục mầm non; chuyên viên các tổ chức, cơ quan với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển giáo dục mầm non.
M01 Ngữ văn, Lịch sử, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện
M02 Ngữ văn, Địa lí, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện