Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7640101 ĐH Thú y A02 Toán, Vật lí, Sinh học  Phòng, điều trị bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi.
Bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới.
Xử lý các trường hợp ngộ độc dược phẩm.
Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng và điều trị bệnh trên vật nuôi.
 Làm việc tại các cơ quan Nhà nước (trường đại học, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,...).
Chuyên viên kỹ thuật về phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi.
Công ty sản xuất kinh doanh về thuốc thú y và thức ăn gia súc, công ty giống vật nuôi.
Các bệnh xá thú y hoặc hành nghề bác sĩ thú y tư nhân.
Cán bộ kỹ thuật các công ty sản xuất hóa chất, thuốc thú y.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh