CÁC BƯỚC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP

Bước 1. Vào trang tư vấn hướng nghiệp theo địa chỉ: http://map2future.edu.vn/
hình 1
(Hình 1)

Bước 2. Đăng nhập vào trang tư vấn hướng nghiệp (Hình 1), nếu chưa có tài khoản thì thực hiện một số bước sau:
1. Bấm vào nút đăng nhập (Hình 2)
2. Bấm vào nút đăng ký tại đây (Hình 2)hình 2
3. Nhập Email và mật khẩu (Hình 3)
4. Bấm vào nút đăng ký (Hình 3)hình 3
5. Vào Email vừa đăng ký, click vào link website để kích hoạt tài khoản (hình 4)hình 4
6. Trang web báo đã kích hoạt tài khoản thành công
7. Đăng nhập lại tài khoản vừa đăng ký
8. Sau đó lần lượt trả lời các câu hỏi từ phần 1 đến phần 3
9. Kết thúc phần trả lời câu hỏi -> nộp bài
Bước 3. Chương trình đưa ra kết quả (file PDF)