Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kiên
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms.Thu)

0911.169.569 (Ms.Nhung)

0945.466.141 (Mr.Kien)

Câu hỏi 1: Trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên có được nhận bằng tốt nghiệp tạm thời hay không?

  Trả lời: Khi công bố quyết định tốt nghiệp, SV hoàn toàn có thể nhận ngay giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại phòng Đào tạo (nếu có nhu cầu).

Câu hỏi 2: Sinh viên có thể học hai ngành cùng một lúc ở Trường Đại học Trà Vinh được không?

  Trả lời: Theo quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là SV hoàn toàn có thể học cùng lúc 2 ngành. Tuy nhiên, phải thỏa các một số điều kiện sau:

- Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

  + Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

  + Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

  +  Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

-  Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

 - Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Câu hỏi 3: Thủ tục bảo lưu kết quả học tập như thế nào và thời gian bảo lưu là bao lâu?

   Trả lời: SV đến Phòng Đào tạo gửi đơn xin bảo lưu.

Thời gian bảo lưu theo quy chế:

Theo Điều 6, quy chế 43. Thời gian và kế hoạch đào tạo

      -  Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thiết kế cho chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ đối với các khoá học dưới 3 năm; 4 học kỳ đối với các khoá học từ 3 đến dưới 5 năm; 6 học kỳ đối với các khoá học từ 5 đến 6 năm.

      -  Tùy theo điều kiện đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng quy định thời gian tối đa cho mỗi chương trình, nhưng không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế cho chương trình đó.

      -  Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình

Theo điều Điều 15, Quy chế 43. Nghỉ học tạm thời

- Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

  + Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

  + Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

  + Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này.

- Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Câu hỏi 4: Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ sử dụng để xét tốt nghiệp, Nhà trường có quy định thời gian bao lâu thì hết hạn không?

   Trả lời: Hiện nay theo quy định của nhà trường thìChứng chỉ tin học, ngoại ngữ không có quy định thời gian hết hạn sử dụng nếu như chứng chỉ đó không ghi thời hạn sử dụng.

Câu hỏi 5: Sinh viên học đại học hết năm thứ nhất có được phép làm đồ án tốt nghiệp để ra trường sớm hay không?

   Trả lời:

 Theo quy định của nhà trường (hướng dẫn số 784/HD-ĐHTV), Khoản 7: tiêu chuẩn xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp: sinh viên phải tích lũy đủ số học phần được quy định trong chương trình đào tạo (trừ giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Anh văn không chuyên đối với các lớp áp dụng tiêu chuẩn tiếng Anh không chuyên là điều kiện xét tốt nghiệp).

Điểm TBC tích lũy từ 7.00 trở lên đối với niên chế và 2.80 trở lên đối tín chỉ. Trường hợp điểm TBC tích lũy nhỏ hơn quy định trên, Khoa phải có văn bản đề nghị riêng và được Hiệu trưởng phê duyệt.

Câu hỏi 6: Sau khi học xong,  sinh viên có được dự thi liên thông ngay hay không?

  Trả lời: Theo thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sinh viên được dự thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp.

Tin tức của Trường

4.2024khac

4.2024sk

baner xet tuyen

xettuyendaihoc2024 tvu3

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

 • 2022_IMG_3095.jpg
 • 2022_IMG_3097.jpg
 • 2022_IMG_3098.jpg
 • 2022_IMG_3099.jpg
 • 2022_IMG_3100.jpg
 • 2022_IMG_3102.jpg
 • 2022_IMG_3103.jpg
 • 2022_IMG_3104.jpg
 • 2022_IMG_3105.jpg
 • 2022_IMG_3106.jpg
 • 2022_IMG_3107.jpg
 • 2022_IMG_3108.jpg
 • 2022_IMG_3109.jpg
 • 2022_IMG_3110.jpg
 • 2022_IMG_4109.jpg
 • 2022_IMG_4110.jpg
 • 2022_IMG_4112.jpg
 • 2022_IMG_4113.jpg
 • 2022_IMG_4114.jpg
 • 2022_IMG_4115.jpg
 • 2022_IMG_4116.jpg
 • 2022_IMG_4117.jpg
 • 2022_IMG_4118.jpg
 • 2022_IMG_4119.jpg
 • 2022_IMG_4121.jpg
 • 2022_IMG_4122.jpg
 • 2022_IMG_4123.jpg
 • 2022_IMG_4124.jpg
 • 2022_IMG_4125.jpg
 • 2022_IMG_4892.jpg
 • 2022_IMG_4893.jpg
 • 2022_IMG_4894.jpg
 • 2022_IMG_9973.jpg
 • 2022_IMG_9974.jpg
 • 2022_IMG_9975.jpg
 • 2022_IMG_9976.jpg
 • 2024.IMG_5298DA20NNTQ.JPG
 • 2024.IMG_5299DA20NNTQ.JPG
 • 2024.IMG_5300DA20NNTQ.JPG
 • 2024.IMG_5301DA20NNTQ.JPG
 • 2024.IMG_5302DA20SNV.JPG
 • 2024.IMG_5303DA20SNV.JPG
 • 2024.IMG_5304DA20QKDTH.JPG
 • 2024.IMG_5305DA20QKDTH.JPG
 • 2024.IMG_5306DA20TCNH.JPG
 • 2024.IMG_5307DA19CNTP.JPG
 • IMG_0704.JPG
 • IMG_0705.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_5491.JPG
 • IMG_5492.JPG
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5494.JPG
 • IMG_5495.JPG
 • IMG_5496.JPG
 • IMG_5497.JPG
 • IMG_5498.JPG
 • IMG_5499.JPG
 • IMG_5500.JPG
 • IMG_5501.JPG
 • IMG_5502.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9326.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9605.JPG
 • IMG_9606.JPG
 • IMG_9607.JPG
 • IMG_9608.JPG
 • IMG_9609.JPG
 • IMG_9968.JPG
 • IMG_9969.JPG
 • IMG_9970.JPG

Sinh viên thủ khoa

 • 2015.Tohoangminh.jpg
 • 2019.nguyendinhkhoi.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy_1.jpg
 • 2020.thachnhuthao.jpg
 • 2020.thachnhuthao_1.jpg
 • 2021_thukhoa_akhoa1.jpg

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo
ĐT: (0294) 3855 247 - 
3765 536 - 3765 668
Email: daotao@tvu.edu.vn

Phòng Khảo thí
ĐT: (0294) 3855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Phòng TT&QBCĐ
ĐT: (0294) 3855 246 (156)
Email: tttt@tvu.edu.vn

Liên hệ Khoa chuyên môn

Trường Kinh tế, Luật 
(0294) 3855.246 (265) - 0294 389 6789

Trường NN-VH-NT  Khmer NB và NV
(0294) 3855.246 (240)

Khoa Nông Nghiệp-Thủy sản
(0294) 3855.246 (130 – 291)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
(0294) 3855.246 (203 - 135)

Khoa Y Dược
(0294) 3855.246 (331)

Khoa Răng Hàm Mặt
(0294) 3855.246 (261)

Khoa Ngoại ngữ
(0294) 3855.246 (108)

Khoa Sư phạm
(0294) 3855.246 (321)

Khoa NN-VH-NT Khmer Nam Bộ
0976 144 158

Khoa Hóa học Ứng dụng
0966.267.059

Khoa Khoa học Cơ bản
(0294) 3855.246 (271)

Khoa Lý luận - Chính trị
01639680000 - 0987095288

Khoa Dự bị Đại học
0977.922.521

Khoa Giáo dục Thể chất
(0294) 3855.246

Viện KH Công nghệ Môi trường
(0294) 3855.246 (197) 

Thống kê truy cập

1245650
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần
Tháng này
Cuối tháng
Tất cả
2035
1789
9598
8525
40103
52346
1245650


Your IP:100.26.179.41
Go to top