Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7140202 ĐHGiáo dục Tiểu học A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.
- Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh. Lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc học tập của học sinh;
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Xây dựng và thực hiện kế hoạchcông tác chủ nhiệm; có các biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp với đặc điểm họcsinh của lớp; Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hànhvi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.
- Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
- Lập tủ hồ sơ để quản lý quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; bảo quản tốt các bài kiểm tra của học sinh; lưu trữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm giáo án, các tư liệu, tài liệu tham khảo thiết thực liên quan đến giảng dạy các môn học được phâncông dạy.
- Sắp xếp hồ sơ một cách khoa học, đúng thực tế và có giá trị sử dụng cao; lưu trữ tất cả các bài làm của học sinh chậm phát triển và học sinh khuyết tật để báo cáo kết quả giáo dục vì sự tiến bộ của học sinh.
 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại các trường tiểu học, các trung tâm hỗ trợ
và phát triển giáo dục hoà nhập và các cơ sở giáo dục tiểu học có nhu cầu đặc biệt
khác. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia giảng dạy ở các khoa Sư phạm Giáo dục
Tiểu học tại các trường trung học Sư phạm hay cao đẳng Sư phạm.
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh