Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7620105 ĐH Chăn nuôi A02 Toán, Vật lí, Sinh học  '- Tư vấn quy trình và công nghệ sản xuất giống, thức ăn và chuồng trại cho người nuôi; tư vấn về cách phòng và trị một số bệnh của vật nuôi.
- Quản lí giống và sản xuất giống vật nuôi
- Nghiên cứu công thức và sản xuất thức ăn chăn nuôi
- Thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hướng hiện đại.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh giống và thức ăn chăn nuôi
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thức ăn và qui trình công nghệ chăn nuôi
 '- Tư vấn công tác giống, sản xuất thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi trong và ngoài
nước.
- Quản lý các trang trại chăn nuôi và các đơn vị sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài nước.
- Giảng dạy chuyên môn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
- Tự tổ chức công việc, nghề nghiệp cho chính bản thân (trang trại chăn nuôi, thức ăn gia súc, giống vật nuôi, trang thiết bị chăn nuôi ….).
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh