Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh  D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh - Sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh giao tiếp quốc tế; vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ, văn hóa và tư duy sáng tạo vào môi trường giao tiếp thực tế.
- Tiếp nhận và trình bày thuyết phục ý tưởng trong môi trường học thuật, công sở và giao tiếp xã hội.
- Có năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ C1 của khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) về kiến thức và khả năng phân tích.
- Tổng hợp và bình luận trong địa hạt văn chương, báo chí, dịch thuật. Nắm vững quy trình phản biện trong học thuật để vận dụng sức sáng tạo, phát huy sở trường ngôn ngữ trong lĩnh vực chuyên sâu hoặc học tiếp bậc cao học.
- Hiểu biết nguyên tắc và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, dịch và phê bình dịch thuật; đủ khả năng tự nghiên cứu. Sinh viên được chọn ngoại ngữ hai gồm Pháp, Hoa và Hàn.
Chương trình và phương pháp dạy nhằm tạo nhiều chọn lựa cho sinh viên sau khi tốt nghiệp:
- Học tiếp bậc cao hơn các ngành thuộc khoa học xã hội và nhân văn, làm giáo viên Anh ngữ, biên phiên dịch trong các lĩnh vực báo chí, du lịch, thương mại, quan hệ quốc tế và văn chương.
- Sinh viên đủ năng lực đảm nhận các vị trí trong công nghiệp tiếp thị và truyền thông như biên tập viên (viết và biên tập tin Anh – Việt), hoặc tự mở doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực dịch thuật, biên tập sách, tư vấn ngôn ngữ.
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh