7720602 ĐH Kỹ thuật hình ảnh y học A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Thực hiện được các kỹ thuật thông thường và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc cản quang.
- Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.
- Thực hiện được các kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ.
- Phối hợp cùng bác sĩ thực hiện các kỹ thuật X-quang mạch máu và các kỹ thuật hình ảnh can thiệp.
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong y học hạt nhân.
- Tham gia tổ chức và quản lý được một khoa chuẩn đoán hình ảnh theo quy định.
- Tham gia truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.
- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học có thể làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo y dược, các trung tâm chẩn đoán và phục hồi chức năng, các công ty với các vị trí sau:
- Kỹ thuật viên hình ảnh y học;
- Cán bộ kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị y tế thông dụng;
- Nhân viên lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị y tế, tư vấn bán hàng;
- Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu;
- Có thể tham gia quản lý thiết bị y tế, tư vấn, kinh doanh, kiểm định chất lượng y tế.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học