Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7810301 ĐH Quản lý thể dục thể thao C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  Hiểu biết và ứng dụng những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào quản lí  TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng điều hành, tổ chức các phong trào và các sự kiện TDTT.

'- Tự phân tích, sáng tạo, tư duy trong nhận diện, triển khai, thực hiên các hoạt động  trong công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh  trong TDTT.
- Vận dụng kiến thức khoa học quản lý chung và quản lý thể dục, thể thao; biết hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra…
- Tư vấn và phát triển thể dục thể thao trong xã hội.
- Có các kỹ năng NCKH; tổ chức hoạt động thể dục thể thao ở địa phương, cơ sở; giảng dạy các môn học lý thuyết thuộc ngành quản lý thể dục thể thao; giảng dạy các môn thể thao cơ bản trong hệ thống chương trình giáo dục quốc dân.
- Vận dụng và triển khai được những kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cơ bản về quản lý (quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý sân bãi dụng cụ,…).
- Tổ chức điều hành hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thể dục thể thao.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý thể dục thể thao trình độ đại học có khả năng tổ chức và làm việc tại các cơ sở, đơn vị liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao như: Các trung tâm văn hóa,quản lý các cơ sở kinh doanh về thể dục thể thao.
- Tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo trong công tác xây dựng các kế hoạch tổ chức các sự kiện thể dục thể thao, lập kế hoạch hoạt động các đội năng khiếu, đội tuyển thể thao của đơn vị.
- Quản lý các CLB thể thao trường học.
- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lí TDTT, có cơ hội học tập trau dồi nâng cao chuyên môn.
C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh