Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7340405 ĐH Hệ thống thông tin quản lý A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Ngành hệ thống thông tin quản lý là ngành cầu nối,giúp doanh nghiệp vận dụng hiệu quả sức mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sau khi tốt nghiêp, các cử nhân Hệ thống thông tin quản lý sẽ:
- Có khả năng kết hợp kiến thức về kinh tế, quản trị và công nghệ thông tin để lập chiến lược, phân tích, phát triển, triển khai và vận hành các hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp.
- Có khả năng lập trình ứng dụng, lập trình web để tham gia các dự án phát triển phần mềm.
- Có khả năng phân tích, khai thác dữ liệu kinh doanh và hỗ trợ ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ vận dụng kiến thức về giải thuật và khoa học máy tính.
- Có trình độ ngoại ngữ, các kỹ năng mềm và thái độ phù hợp với nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hội nhập và kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0
- Chuyên viên tư vấn, triển khai, bảo trì các hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.
Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.
Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh cho doanh nghiệp.
Chuyên viên quản trị, lập trình cơ sở dữ liệu. Lập trình viên trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm.
Chuyên viên khảo sát nhu cầu, phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm.
Chuyên viên quản trị dự án phần mềm.
Giám đốc thông tin (CIO).
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh