Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7229040 ĐH Văn hóa học C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Thông hiểu cơ bản, hệ thống, hiện đại về văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới.
- Nghiên cứu và tham gia vào việc tổ chức các sự kiện, lễ thức văn hóa, lễ hội truyền thống và hiện đại.
- Nhận diện các tài nguyên văn hóa trong hoạt động du lịch và hoạt động truyền thông văn hóa, quảng bá các sản phẩm văn hóa.
- Nhận diện, xác định phương hướng, cách thức gìn giữ và phát triển di sản văn hóa trong xã hội đương đại; quản lý văn hóa và di sản văn hóa.
- Làm việc ở các cơ quan quản lý nhà
nước về văn hóa, các khu vực sản xuất, kinh doanh văn hóa, các đơn vị hoạt động dịch vụ văn hóa, đặc biệt là hoạt động du lịch, hướng dẫn
du lịch.
- Làm việc tại các đơn vị thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình.
- Giảng dạy về lĩnh vực văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp văn hóa nghệ thuật,... hoặc các tổ chức chính phủ hay phi chính phủ.
- Được đào tạo ở trình độ cao hơn để nhận học vị thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực văn hóa, quản lý văn hóa và du lịch.
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh