Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7720201 ĐH Dược học A00 Toán, Vật lí, Hóa học  Thực hiện nghiệp vụ trong các lĩnh vực:
- Sản xuất thuốc
- Kiểm nghiệm thuốc
- Kinh doanh và Phân phối thuốc
- Sử dụng thuốc trong điều trị
- Nghiên cứu khoa học ngành dược
- Tư vấn dùng thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc từ dược liệu
- Thực hiện và cập nhật các quy định Pháp luật hiện hành về côngtác dược
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn bậc sau đại học
 *Khối hành chính
- Sở Y Tế
- Trung tâm kiểm nghiệm thuốc
- Khoa Dược bênh viện
- Trạm y tế
- Trường trung cấp và cao đẳng y tế
*Khối tư nhân
- Nhà máy sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng;
- Công ty kinh doanh dược
- Nhà thuốc tư nhân
- Khoa dược bệnh viện tư nhân
- Phòng kiểm nghiệm thuốc tư nhân
B00 Toán, Hóa học, Sinh học