Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Sử dụng tiếng Khmer thành thạo.
- Vận dụng tốt phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học Ngữ văn Khmer nói riêng vào giảng dạy tiếng Khmer.
- Vận dụng tốt các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập khi dạy học môn tiếng Khmer.
- Thực hiện những đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục, ngôn ngữ Khmer.
- Giảng dạy tiếng Khmer tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học.
- Làm việc tại các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, các cơ quan ngoại vụ.
- Biên phiên dịch Khmer – Việt cho các công ty, đơn vị. Làm việc tại các cơ quan đoàn thể, chính trị xã hội có nhu cầu sử dụng song ngữ Khmer – Việt trong vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.
- Nghiên cứu, giảng dạy về Ngữ văn Khmer tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các viện, trung tâm.
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh