Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7720701 ĐH Y tế Công cộng A00 Toán, Vật lí, Hóa học  Xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻcủa cộng đồng; các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng vàđưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt độngbảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.
Theo dõi, giám sát và tham gia đánh giá việc thực hiện cácchương trình sức khoẻ; phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chứcphòng chống dịch tại cộng đồng.
Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.
- Làm việc tại các cơ sở Y tế và một
số ban ngành có nhu cầu sử dụng cử
nhân Y tế công cộng ở các tuyến trung
ương, tỉnh, huyện và các cơ sở đào tạo
cán bộ y tế (Trung tâm Y tế dự phòng
tỉnh, huyện; Trung tâm phòng chống
Bệnh xã hội tỉnh; Trung tâm Truyền
thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh).
- Cử nhân Y tế công cộng có thể trở
thành chuyên viên trong các viện
nghiên cứu y dược, y sinh, công
nghệ y dược, các cơ quan quản lý y
tế, các tổ chức Nhà nước và tổ chức
phi chính phủ thuộc lĩnh vực khoa học
sức khỏe.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học