Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kiên
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms.Thu)

0911.169.569 (Ms.Nhung)

0945.466.141 (Mr.Kien)

- Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7620105 ĐH Chăn nuôi A02 Toán, Vật lí, Sinh học  '- Tư vấn quy trình và công nghệ sản xuất giống, thức ăn và chuồng trại cho người nuôi; tư vấn về cách phòng và trị một số bệnh của vật nuôi.
- Quản lí giống và sản xuất giống vật nuôi
- Nghiên cứu công thức và sản xuất thức ăn chăn nuôi
- Thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hướng hiện đại.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh giống và thức ăn chăn nuôi
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thức ăn và qui trình công nghệ chăn nuôi
 '- Tư vấn công tác giống, sản xuất thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi trong và ngoài
nước.
- Quản lý các trang trại chăn nuôi và các đơn vị sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài nước.
- Giảng dạy chuyên môn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
- Tự tổ chức công việc, nghề nghiệp cho chính bản thân (trang trại chăn nuôi, thức ăn gia súc, giống vật nuôi, trang thiết bị chăn nuôi ….).
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7420201 ĐH Công nghệ sinh học A00 Toán, Vật lí, Hóa học  Có kiến thức, kỹ năng và năng lực nghiên cứu chuyên ngành Côngn ghệ Sinh học và ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, y, dược...;

Có khả năng kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt;

Có khả năng thực hiện các hoạt động vận hành, quản lý trong các nhà máy, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Sinh học.
 Kỹ sư Công nghệ Sinh học có khả năng làm việc ở vị trí vận hành, quản lýsản xuất, kinh doanh hoặc nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm tại cácnhà máy, xí nghiệp, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như nông nghiệp, y, dược, thực phẩm, môi trường,…..

Kỹ sư công nghệ sinh học có khả năng làm việc tại cơ quan quản lý (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, …) hoặc các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực ứngdụng Công nghệ Sinh học.

Sau tốt nghiệp, người học có thể tham gia công tác giảng dạy hoặc nâng cao
trình độ để trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
chuyên ngành Công nghệ Sinh học hoặc các ngành gần.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7520320 ĐH Kỹ thuật môi trường A02 Toán, Vật lí, Sinh học  Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường.
Vận dụng một số văn bản pháp lý về môi trường như: Luật, thông tư, nghị định,... đang được áp dụng để quản lý môi trường.
Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường.
Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường.
Thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường: Xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.
 Tất cả các nhà máy, xí nghiệp, côngtrường, bệnh viện, trường học, các trungtâm thương mại, trung tâm giải trí,... đều cần kỹ sư môi trường để thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chống ô nhiễm môi trường, xử lý sự cố môi trường.
Tất cả các ngành hoạt động có liên quanđến việc cần phải đánh giá tác động môitrường đều cần kỹ sư môi trường:
Ngành xây dựng, ngành nông nghiệp, ngành thương nghiệp,... từ cấp độ các dự án lớn đến các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.
Kỹ sư môi trường có thể làm việc tạicác khu công nghiệp, các cơ sở sảnxuất kinh doanh có liên quan đến lĩnhvực công nghệ môi trường và xử lýchất thải.
Làm việc tại các sở ban ngành, cáccơ quan quản lý Nhà nước, các việnvà trung tâm nghiên cứu khoa học, kể cả ngành công an môi trường.

Tạo lập đơn vị nghiên cứu, công tykinh doanh độc lập trên lĩnh vực xửlý môi trường, chế tác, thiết kế, xâydựng công trình xử lý môi trường vàtư vấn trên lĩnh vực môi trường chocác ngành khác.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7640101 ĐH Thú y A02 Toán, Vật lí, Sinh học  Phòng, điều trị bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi.
Bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới.
Xử lý các trường hợp ngộ độc dược phẩm.
Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng và điều trị bệnh trên vật nuôi.
 Làm việc tại các cơ quan Nhà nước (trường đại học, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,...).
Chuyên viên kỹ thuật về phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi.
Công ty sản xuất kinh doanh về thuốc thú y và thức ăn gia súc, công ty giống vật nuôi.
Các bệnh xá thú y hoặc hành nghề bác sĩ thú y tư nhân.
Cán bộ kỹ thuật các công ty sản xuất hóa chất, thuốc thú y.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

baner xet tuyen

xettuyendaihoc2024 tvu3

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

 • 2022_IMG_3095.jpg
 • 2022_IMG_3097.jpg
 • 2022_IMG_3098.jpg
 • 2022_IMG_3099.jpg
 • 2022_IMG_3100.jpg
 • 2022_IMG_3102.jpg
 • 2022_IMG_3103.jpg
 • 2022_IMG_3104.jpg
 • 2022_IMG_3105.jpg
 • 2022_IMG_3106.jpg
 • 2022_IMG_3107.jpg
 • 2022_IMG_3108.jpg
 • 2022_IMG_3109.jpg
 • 2022_IMG_3110.jpg
 • 2022_IMG_4109.jpg
 • 2022_IMG_4110.jpg
 • 2022_IMG_4112.jpg
 • 2022_IMG_4113.jpg
 • 2022_IMG_4114.jpg
 • 2022_IMG_4115.jpg
 • 2022_IMG_4116.jpg
 • 2022_IMG_4117.jpg
 • 2022_IMG_4118.jpg
 • 2022_IMG_4119.jpg
 • 2022_IMG_4121.jpg
 • 2022_IMG_4122.jpg
 • 2022_IMG_4123.jpg
 • 2022_IMG_4124.jpg
 • 2022_IMG_4125.jpg
 • 2022_IMG_4892.jpg
 • 2022_IMG_4893.jpg
 • 2022_IMG_4894.jpg
 • 2022_IMG_9973.jpg
 • 2022_IMG_9974.jpg
 • 2022_IMG_9975.jpg
 • 2022_IMG_9976.jpg
 • IMG_0704.JPG
 • IMG_0705.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_5491.JPG
 • IMG_5492.JPG
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5494.JPG
 • IMG_5495.JPG
 • IMG_5496.JPG
 • IMG_5497.JPG
 • IMG_5498.JPG
 • IMG_5499.JPG
 • IMG_5500.JPG
 • IMG_5501.JPG
 • IMG_5502.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9326.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9605.JPG
 • IMG_9606.JPG
 • IMG_9607.JPG
 • IMG_9608.JPG
 • IMG_9609.JPG
 • IMG_9968.JPG
 • IMG_9969.JPG
 • IMG_9970.JPG

Sinh viên thủ khoa

 • 2015.Tohoangminh.jpg
 • 2019.nguyendinhkhoi.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy_1.jpg
 • 2020.thachnhuthao.jpg
 • 2020.thachnhuthao_1.jpg
 • 2021_thukhoa_akhoa1.jpg

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo
ĐT: (0294) 3855 247 - 
3765 536 - 3765 668
Email: daotao@tvu.edu.vn

Phòng Khảo thí
ĐT: (0294) 3855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Phòng TT&QBCĐ
ĐT: (0294) 3855 246 (156)
Email: tttt@tvu.edu.vn

Liên hệ Khoa chuyên môn

Trường Kinh tế, Luật 
(0294) 3855.246 (265) - 0294 389 6789

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật  Khmer Nam Bộ và Nhân văn
(0294) 3855.246 (240)

Khoa Nông Nghiệp-Thủy sản
(0294) 3855.246 (130 – 291)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
(0294) 3855.246 (203 - 135)

Khoa Y Dược
(0294) 3855.246 (331)

Khoa Ngoại ngữ
(0294) 3855.246 (108)

Khoa Sư phạm
(0294) 3855.246 (321)

Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật  Khmer Nam B
0976 144 158

Khoa Hóa học Ứng dụng
0966.267.059

Khoa Khoa học Cơ bản
(0294) 3855.246 (271)

Khoa Lý luận - Chính trị
01639680000 - 0987095288

Khoa Dự bị Đại học
0977.922.521

Thống kê truy cập

1122217
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần
Tháng này
Cuối tháng
Tất cả
357
800
3608
5590
20219
75279
1122217


Your IP:3.239.9.151
Go to top