Kế hoạch tốt nghiệp, thi tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông tốt nghiệp năm 2024 tại Trường

Nội dung kế hoạch: file đính kèm