Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh tại các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;
- Kiến thức về phân tích và dự báo các biến động của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế hiện nay;
Thiết lập và thẩm định các dự án kinh doanh để lựa chọn cơ hội đầu tư.
- Xây dựng các chiến lược và chính sách kinh doanh, cho các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, marketing cho doanh nghiệp;
- Quản trị các nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tài chính, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất, thương hiệu,…
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau với các vị trí như: Làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với các vị trí như: Chuyên viên hành chính văn phòng; Chuyên viên tư vấn,tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng; Giám sát bán hàng, quản lý cửa hàng kinh doanh, dịch vụ..; Trưởng/phó phòng kinh doanh, Trưởng/phó phòng Marketing, Trưởng/phó phòng chăm sóc khách hàng, Trưởng/phó phòng nghiên cứu thị trường,…; Giám đốc bán hàng, Giám đốc kinh doanh khu vực hoặc toàn quốc, Giám đốc Marketing, Giám đốc đối ngoại, Giám đốc điều hành.

Làm việc tại các cơ quan của Nhà nước: Cơ quan thuế, cơ quan hải quan, chi cục quản lý thị trường và các sở ban ngành có liên quan đến hoạt động kinh tế.

Làm việc cho các viện/trường với vị trí: nghiên cứu viên, giảng viên,…

Bên cạnh đó các bạn cũng có thể mở ra một loại hình doanh nghiệp nào đó để sản xuất kinh doanh và tự làm chủ, tự điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp mà mình lập ra
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh