Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7540101 ĐH Công nghệ thực phẩm A00 Toán, Vật lí, Hóa học  Bảo quản và chế biến sản phẩm nông – thuỷ sản thực phẩm; áp dụng vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra và quản lý chất lượng thực phẩm.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy chế biến thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; xử lý các tình huống cơ bản trong sản xuất thực phẩm công nghiệp.
Tư vấn dinh dưỡng; tham gia nghiên cứu và viết báo cáo khoa học; sử dụng an toàn và hiệu quả thiết bị, máy móc chuyên dụngtrong lĩnh vực chuyên môn.
 Quản đốc sản xuất; chuyên viên điều hành sản xuất; quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm; quản lý nguyên liệu và thành phẩm.
Cán bộ phòng kỹ thuật, cán bộ thu mua; chuyên viên tư vấn dinh dưỡng; chuyên viên sản xuất; kỹ thuật viên phân tích vi sinh, hóa lý; quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh