Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7380101 ĐH Luật A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Phân tích các quy định của Pháp luật.
- Xác định các đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
- Áp dụng và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn như vấn đề liên quan đến dân sự, hình sự, thương mại, hành chính, lao động,…
- Thư ký tòa án, chuyên viên kiểm sát, công an, quân đội, nhân viên hành chính.
- Làm việc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Luật, văn phòng luật sư, công ty luật, trung tâm trợ giúp pháp lý, doanh nghiệp,...
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh