Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7220112 ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Am hiểu văn hóa, phong tục, lễ hội, nghệ thuật truyền thống và hiện đại của các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong đó có văn hóa của người Khmer Nam Bộ - một dân tộc cư trú lâu đời ở đồng bằng Sông Cửu Long, có nền văn hóa đặc sắc và độc đáo. Có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về văn hóa Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước như:
Sở, Ban, Phòng Văn hóa thể thao, du lịch; Ban Dân tộc, Bảo tồn bảo tàng, các tổ chức, đơn vị truyền thông, các doanh nghiệp hoạt động du lịch trong và ngoài nước.Các tổ chức Phi chính phủ, các Dự án văn hóa.
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh