Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7220106 ĐH Ngôn ngữ Khmer C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Giao tiếp thành thạo ngôn ngữ Khmer – Việt; nghiên cứu về ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ Khmer nói riêng; biên
phiên dịch Việt – Khmer, Khmer –Việt.
- Làm việc tại các cơ quan thông tấn như: Báo chí, phát thanh, truyền hình tiếng Khmer; các công ty du lịch, lữ hành; bệnh viện; công ty thương mại,... trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng tiếng Khmer.
- Làm việc tại các cơ quan đoàn thể xã hội ở những vùng có đồng bào Khmer sinh sống.
- Giảng dạy tiếng Khmer (khi được trang bị thêm nghiệp vụ sư phạm).
- Nghiên cứu ngôn ngữ Khmer ở các viện, trường, trung tâm nghiên cứu.
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh