Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kiên
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms.Thu)

0911.169.569 (Ms.Nhung)

0945.466.141 (Mr.Kien)

 STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ
1  Đơn đề nghị tạm dừng học tập/bảo lưu kết quả học tập Tải về
2  Đơn đề nghị được tiếp tục học tập Tải về
3  Đơn đề nghị xét chuyển trường Tải về
4  Đơn đề nghị chuyển ngành học Tải về
5
 - Đơn đề nghị xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập
 - Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có CC ngoại ngữ, 
tin học, GDTC và các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải về

Tải về

6  Đơn xin bổ sung, rút học phần môn học Tải về
7  Đơn xin ghép lớp Tải về
8  Đơn xin mở lớp Tải về
9  Phiếu đăng ký học chương trình thứ hai Tải về
10  Đề nghị xác nhận học phần tương đương Tải về
11  Đề nghị xác nhận học phần thay thế Tải về
12  Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp - Tín chỉ Tải về
13  Phiếu đăng ký tốt nghiệp - Niên chế Tải về
14  Phiếu đăng ký tốt nghiệp lần 2 Tải về
15  Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác (Xét miễn giảm môn học) Tải về
16  Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp Tải về
17  Đơn xin cấp bản sao chứng chỉ, chứng nhận Tải về
18  Giấy ủy quyền Tải về
19  Phiếu đăng ký dự tuyển Tải về
20  Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác - tuyển sinh Tải về

 

 

baner xet tuyen

xettuyendaihoc2024 tvu3

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

 • 2022_IMG_3095.jpg
 • 2022_IMG_3097.jpg
 • 2022_IMG_3098.jpg
 • 2022_IMG_3099.jpg
 • 2022_IMG_3100.jpg
 • 2022_IMG_3102.jpg
 • 2022_IMG_3103.jpg
 • 2022_IMG_3104.jpg
 • 2022_IMG_3105.jpg
 • 2022_IMG_3106.jpg
 • 2022_IMG_3107.jpg
 • 2022_IMG_3108.jpg
 • 2022_IMG_3109.jpg
 • 2022_IMG_3110.jpg
 • 2022_IMG_4109.jpg
 • 2022_IMG_4110.jpg
 • 2022_IMG_4112.jpg
 • 2022_IMG_4113.jpg
 • 2022_IMG_4114.jpg
 • 2022_IMG_4115.jpg
 • 2022_IMG_4116.jpg
 • 2022_IMG_4117.jpg
 • 2022_IMG_4118.jpg
 • 2022_IMG_4119.jpg
 • 2022_IMG_4121.jpg
 • 2022_IMG_4122.jpg
 • 2022_IMG_4123.jpg
 • 2022_IMG_4124.jpg
 • 2022_IMG_4125.jpg
 • 2022_IMG_4892.jpg
 • 2022_IMG_4893.jpg
 • 2022_IMG_4894.jpg
 • 2022_IMG_9973.jpg
 • 2022_IMG_9974.jpg
 • 2022_IMG_9975.jpg
 • 2022_IMG_9976.jpg
 • IMG_0704.JPG
 • IMG_0705.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_5491.JPG
 • IMG_5492.JPG
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5494.JPG
 • IMG_5495.JPG
 • IMG_5496.JPG
 • IMG_5497.JPG
 • IMG_5498.JPG
 • IMG_5499.JPG
 • IMG_5500.JPG
 • IMG_5501.JPG
 • IMG_5502.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9326.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9605.JPG
 • IMG_9606.JPG
 • IMG_9607.JPG
 • IMG_9608.JPG
 • IMG_9609.JPG
 • IMG_9968.JPG
 • IMG_9969.JPG
 • IMG_9970.JPG

Sinh viên thủ khoa

 • 2015.Tohoangminh.jpg
 • 2019.nguyendinhkhoi.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy_1.jpg
 • 2020.thachnhuthao.jpg
 • 2020.thachnhuthao_1.jpg
 • 2021_thukhoa_akhoa1.jpg

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo
ĐT: (0294) 3855 247 - 
3765 536 - 3765 668
Email: daotao@tvu.edu.vn

Phòng Khảo thí
ĐT: (0294) 3855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Phòng TT&QBCĐ
ĐT: (0294) 3855 246 (156)
Email: tttt@tvu.edu.vn

Liên hệ Khoa chuyên môn

Trường Kinh tế, Luật 
(0294) 3855.246 (265) - 0294 389 6789

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật  Khmer Nam Bộ và Nhân văn
(0294) 3855.246 (240)

Khoa Nông Nghiệp-Thủy sản
(0294) 3855.246 (130 – 291)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
(0294) 3855.246 (203 - 135)

Khoa Y Dược
(0294) 3855.246 (331)

Khoa Ngoại ngữ
(0294) 3855.246 (108)

Khoa Sư phạm
(0294) 3855.246 (321)

Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật  Khmer Nam B
0976 144 158

Khoa Hóa học Ứng dụng
0966.267.059

Khoa Khoa học Cơ bản
(0294) 3855.246 (271)

Khoa Lý luận - Chính trị
01639680000 - 0987095288

Khoa Dự bị Đại học
0977.922.521

Thống kê truy cập

1122221
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần
Tháng này
Cuối tháng
Tất cả
361
800
3612
5590
20223
75279
1122221


Your IP:3.239.9.151
Go to top