Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kiên
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms.Thu)

0911.169.569 (Ms.Nhung)

0945.466.141 (Mr.Kien)


 CỐ VẤN HỌC TẬP

 NĂM NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH
 2020  Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 5227/QĐ-ĐHTV09/9/2020
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2020 6147/QĐ-ĐHTV12/10/2020
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020 8072/QĐ-ĐHTV18/12/2020
 2021   Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2021 và các khoá trước 4571/QĐ-ĐHTV, 17/8/2021 
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2021 6258/QĐ-ĐHTV09/11/2021 
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học năm học 2021-2022 (bổ sung) 6903/QĐ-ĐHTV, 09/12/2021
2022  Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2022 2867/QĐ-ĐHTV, 23/5/2022
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, vừa làm vừa học từ khóa 2017 đến khóa 2021 năm học 2022 - 2023 5978/QĐ-ĐHTV, 05/9/2022
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa 2022 năm học 2022 - 2023 6367/QĐ-ĐHTV, 19/9/2022
Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm học 2022 - 2023 8596/QĐ-ĐHTV, 25/11/2022
2023  Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, vừa làm vừa học từ khóa 2018 đến khóa 2022 năm học 2023 - 2024 7739/QĐ-ĐHTV, 05/9/2023
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa 2023 năm học 2023 - 2024 5843/QĐ-ĐHTV, 07/7/2023
 Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông, đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10/2023 năm học 2023 - 2024 10283/QĐ-ĐHTV, 20/11/2023

baner xet tuyen

xettuyendaihoc2024 tvu3

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

 • 2022_IMG_3095.jpg
 • 2022_IMG_3097.jpg
 • 2022_IMG_3098.jpg
 • 2022_IMG_3099.jpg
 • 2022_IMG_3100.jpg
 • 2022_IMG_3102.jpg
 • 2022_IMG_3103.jpg
 • 2022_IMG_3104.jpg
 • 2022_IMG_3105.jpg
 • 2022_IMG_3106.jpg
 • 2022_IMG_3107.jpg
 • 2022_IMG_3108.jpg
 • 2022_IMG_3109.jpg
 • 2022_IMG_3110.jpg
 • 2022_IMG_4109.jpg
 • 2022_IMG_4110.jpg
 • 2022_IMG_4112.jpg
 • 2022_IMG_4113.jpg
 • 2022_IMG_4114.jpg
 • 2022_IMG_4115.jpg
 • 2022_IMG_4116.jpg
 • 2022_IMG_4117.jpg
 • 2022_IMG_4118.jpg
 • 2022_IMG_4119.jpg
 • 2022_IMG_4121.jpg
 • 2022_IMG_4122.jpg
 • 2022_IMG_4123.jpg
 • 2022_IMG_4124.jpg
 • 2022_IMG_4125.jpg
 • 2022_IMG_4892.jpg
 • 2022_IMG_4893.jpg
 • 2022_IMG_4894.jpg
 • 2022_IMG_9973.jpg
 • 2022_IMG_9974.jpg
 • 2022_IMG_9975.jpg
 • 2022_IMG_9976.jpg
 • IMG_0704.JPG
 • IMG_0705.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_5491.JPG
 • IMG_5492.JPG
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5494.JPG
 • IMG_5495.JPG
 • IMG_5496.JPG
 • IMG_5497.JPG
 • IMG_5498.JPG
 • IMG_5499.JPG
 • IMG_5500.JPG
 • IMG_5501.JPG
 • IMG_5502.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9326.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9605.JPG
 • IMG_9606.JPG
 • IMG_9607.JPG
 • IMG_9608.JPG
 • IMG_9609.JPG
 • IMG_9968.JPG
 • IMG_9969.JPG
 • IMG_9970.JPG

Sinh viên thủ khoa

 • 2015.Tohoangminh.jpg
 • 2019.nguyendinhkhoi.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy_1.jpg
 • 2020.thachnhuthao.jpg
 • 2020.thachnhuthao_1.jpg
 • 2021_thukhoa_akhoa1.jpg

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo
ĐT: (0294) 3855 247 - 
3765 536 - 3765 668
Email: daotao@tvu.edu.vn

Phòng Khảo thí
ĐT: (0294) 3855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Phòng TT&QBCĐ
ĐT: (0294) 3855 246 (156)
Email: tttt@tvu.edu.vn

Liên hệ Khoa chuyên môn

Trường Kinh tế, Luật 
(0294) 3855.246 (265) - 0294 389 6789

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật  Khmer Nam Bộ và Nhân văn
(0294) 3855.246 (240)

Khoa Nông Nghiệp-Thủy sản
(0294) 3855.246 (130 – 291)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
(0294) 3855.246 (203 - 135)

Khoa Y Dược
(0294) 3855.246 (331)

Khoa Ngoại ngữ
(0294) 3855.246 (108)

Khoa Sư phạm
(0294) 3855.246 (321)

Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật  Khmer Nam B
0976 144 158

Khoa Hóa học Ứng dụng
0966.267.059

Khoa Khoa học Cơ bản
(0294) 3855.246 (271)

Khoa Lý luận - Chính trị
01639680000 - 0987095288

Khoa Dự bị Đại học
0977.922.521

Thống kê truy cập

1122258
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần
Tháng này
Cuối tháng
Tất cả
398
800
3649
5590
20260
75279
1122258


Your IP:3.239.9.151
Go to top