Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7510102 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo về thiết kế kiến trúc, kết cấu, lập dự toán, triển khai thi công công trình.
- Ứng dụng tin học trong thiết kế, thi công; lập hồ sơ, phân tích đánh giá mời thầu; lập hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.
-Đội trưởng thi công công trình, giám sát kỹ thuật thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn kiểm định xây dựng, chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
- Làm việc tại các cơ quan Nhà nước quản lý về xây dựng: Ban quản lý dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Phòng Địa chính quản lý đất đai.
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí