Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học tốt nghiệp năm 2024, kể cả sinh viên các khoá trước chưa tham dự lễ tốt nghiệp

Nội dung thông báo: file đính kèm