https://tuvantuyensinh.tvu.edu.vn/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=50#wf-editor-preview

Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7580205 ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Trắc địa, thủy lực, kết cấu bê tông cốt thép cầu đường; thiết kế đường ô tô; kiểm định công trình; quy hoạch tuyến và thiết kế tổng thể công trình; khai thác và sửa chữa công trình giao thông; phân tích kinh tế và quản lý chất lượng.
- Thực hiện khảo sát, thiết kế các công trình cầu đường; thi công và tổ chức thi công các công trình cầu đường.
- Quản lý công trình cầu đường (lập hồ sơ mời thầu, dự thầu; phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ thanh quyết toán công trình,...).
- Ngoài các kỹ năng trên, người học có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình, hạch toán kinh tế, kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng và tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật xây dựng.
- Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư xây dựng công trình giao thông có thể làm việc tại các công ty xây dựng cầu đường, công ty quản lý và sửa chữa công trình giao thông hoặc các công ty thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, thủy lợi và khai khoáng,... có thể đảm nhận các vị trí:
- Đội trưởng thi công công trình; Giám sát kỹ thuật thi công; Chuyên viên tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra;
- Chuyên viên tư vấn kiểm định xây dựng, định giá xây dựng;
- Chuyên viên các cơ quan Nhà nước quản lý về xây dựng: Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Xây dựng; Ban quản lý dự án,...
- Chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
- Trở thành giảng viên thực hiện công tác giảng dạy và tham gia nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ khoa học áp dụng trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh