Thông báo v/v xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 4 năm 2024 tại Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung thông báo: file đính kèm