Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A02 Toán, Vật lí, Sinh học  Nuôi và sản xuất giống nhân tạo các đối tượng thủy sản.
Quản lý các yếu tố môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho các đối tượng thủy sản.
Tư vấn chuyên môn về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Thực hiện công tác khuyến ngư; nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật canh tác hệ thống nuôi trồng thủy sản.
Quản lý kỹ thuật và làm việc nhóm.
 Giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường, viện.
Cán bộ làm công tác chuyên môn ở các sở, ban, ngành.
Nhân viên kỹ thuật ở các công ty kinh doanh thuốc, thức ăn thủy sản.
Cán bộ kỹ thuật ở các trang trại nuôi trồng thủy sản.
Tự tổ chức, vận hành doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh