• IMG_0704.JPG
 • IMG_0705.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_5491.JPG
 • IMG_5492.JPG
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5494.JPG
 • IMG_5495.JPG
 • IMG_5496.JPG
 • IMG_5497.JPG
 • IMG_5498.JPG
 • IMG_5499.JPG
 • IMG_5500.JPG
 • IMG_5501.JPG
 • IMG_5502.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9326.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9605.JPG
 • IMG_9606.JPG
 • IMG_9607.JPG
 • IMG_9608.JPG
 • IMG_9609.JPG
 • IMG_9968.JPG
 • IMG_9969.JPG
 • IMG_9970.JPG

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2020

STT MSSV HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN NGÀNH
1 111315088 Khưu Tiến Phong Thú y
2 116216011 Ngô Thị Ngọc Duyên Công nghệ thực phẩm
3 116216058 Lê Thị Diễm Phương Công nghệ thực phẩm
4 116516019 Cao Dương Phương Lan Chính trị học
5 111916101 Nguyễn Đoàn Thị Ngọc Thanh Kế Toán
6 111916102 Nguyễn Thị Thu Thảo Kế Toán
7 111916068 Cao Thị Phương Nguyên Kế Toán
8 114216012 Ngô Lê Khánh My Giáo dục Mầm non
9 110416124 Lâm Thúy Vy Ngôn ngữ Anh
10 110416089 Lê Thị Tuyết Sương Ngôn ngữ Anh
11 110416015 Nguyễn Thị Mỹ Dung Ngôn ngữ Anh
12 110416080 Phan Huỳnh Như Ngôn ngữ Anh
13 110916068 Nguyễn Thị Kim Ngân Quản trị Văn Phòng
14 115615113 Nguyễn Thị Thu Thanh Dược học
15 116116014 Thạch Thị Bé Vân Y tế Công cộng
16 114615073 Trang Thanh Thao Kinh tế
17 111915058 Nguyễn Thị Ánh Phụng Kế Toán
18 111915005 Nguyễn Thị Nhã Ca Kế Toán
19 111915063 Trần Trung Tâm Kế Toán
20 110415041 Võ Thị Thanh Mai Ngôn ngữ Anh
21 116115020 Nguyễn Minh Vinh Quang Y tế Công cộng
22 110315014 Nguyễn Thị Tố Quyên Nuôi Trồng Thủy Sản
23 115615018 Liên Phước Huỳnh Thi Dược học
24 215616061 Bành Thị Ngọc Trâm Dược
25 111914072 Châu Huệ Mẫn Kế Toán
26 111914089 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Kế Toán
27 111914025 Thạch Thị Tuyết Nhi Kế Toán
28 111914026 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Kế Toán
29 114214056 Trần Thị Thùy Trang Giáo dục Mầm non
30 115314019 Lềnh Linh Ngân Xét nghiệm Y học
31 116114046 Trần Minh Quang Y tế Công cộng
32 116214036 Hồ Thị Diễm Sương Công nghệ thực phẩm
33 215615002 Trần Thị Thu An Dược
34 215615068 Nguyễn Yến Thi Dược
35 215615069 Nguyễn Thị Minh Thi Dược