• 2022_IMG_3095.jpg
 • 2022_IMG_3097.jpg
 • 2022_IMG_3098.jpg
 • 2022_IMG_3099.jpg
 • 2022_IMG_3100.jpg
 • 2022_IMG_3102.jpg
 • 2022_IMG_3103.jpg
 • 2022_IMG_3104.jpg
 • 2022_IMG_3105.jpg
 • 2022_IMG_3106.jpg
 • 2022_IMG_3107.jpg
 • 2022_IMG_3108.jpg
 • 2022_IMG_3109.jpg
 • 2022_IMG_3110.jpg
 • 2022_IMG_4109.jpg
 • 2022_IMG_4110.jpg
 • 2022_IMG_4112.jpg
 • 2022_IMG_4113.jpg
 • 2022_IMG_4114.jpg
 • 2022_IMG_4115.jpg
 • 2022_IMG_4116.jpg
 • 2022_IMG_4117.jpg
 • 2022_IMG_4118.jpg
 • 2022_IMG_4119.jpg
 • 2022_IMG_4121.jpg
 • 2022_IMG_4122.jpg
 • 2022_IMG_4123.jpg
 • 2022_IMG_4124.jpg
 • 2022_IMG_4125.jpg
 • 2022_IMG_4892.jpg
 • 2022_IMG_4893.jpg
 • 2022_IMG_4894.jpg
 • 2022_IMG_9973.jpg
 • 2022_IMG_9974.jpg
 • 2022_IMG_9975.jpg
 • 2022_IMG_9976.jpg
 

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC NĂM 2021 VÀ NĂM 2022

STT MSSV HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN NGÀNH
1 116617080 Cao Thị Thanh Trúc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2 115217011 Lê Hoàng Thiên Sơn CN Kỹ thuật Điều khiển & tự động hoá
3 110317044 Nguyễn Minh Luân Nuôi Trồng Thủy Sản
4 110117051 Đổ Trọng Hảo Công Nghệ Thông Tin
5 110117046 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Công Nghệ Thông Tin
6 114117210 Từ Thanh Kim Ngân Luật
7 114117222 Phan Lê Thảo Như Luật
8 112217017 Phan Quỳnh Trúc Linh Quản Trị Kinh Doanh
9 112217060 Thân Huỳnh Giao Quản Trị Kinh Doanh
10 114517046 Phạm Ngọc Hoàng Uyên Tài chính - Ngân hàng
11 111918091 Nguyễn Thảo Duy Kế Toán
12 111918070 Tăng Thị Thùy Trang Kế Toán
13 111918003 Trần Minh Nam Kế Toán
14 111918019 Lữ Thị Thúy Hằng Kế Toán
15 114118332 Nguyễn Thị Tường Vi Luật
16 112218055 Cao Thị Tình Nhi Quản Trị Kinh Doanh
17 112218037 Nguyễn Vũ Đại Long Quản Trị Kinh Doanh
18 112218198 Nguyễn Thị Huyền Trân Quản Trị Kinh Doanh
19 112218217 Nguyễn Thị Ngọc Hân Quản Trị Kinh Doanh
20 112218168 Nguyễn Ngọc Thảo Phương Quản Trị Kinh Doanh
21 114518047 Trương Thái Ngọc Tài chính - Ngân hàng
22 110418039 Lâm Thanh Ngôn ngữ Anh
23 110417100 Tưởng Hoàng Gia Bảo Ngôn ngữ Anh
24 110417059 Giáp Thị Thúy Phượng Ngôn ngữ Anh
25 110418296 Lý Đan Phụng Ngôn ngữ Anh
26 110417149 Hồ Thị Thiên Thanh Ngôn ngữ Anh
27 110417151 Cao Ngụy Dul Thảo Ngôn ngữ Anh
28 110417129 Ngô Thị Mộng Nghi Ngôn ngữ Anh
29 110417022 Trần Thúy Kiều Ngôn ngữ Anh
30 110417161 Nguyễn Hoàng Trinh Ngôn ngữ Anh
31 110418123 Nguyễn Ngọc Như Ý Ngôn ngữ Anh
32 110418255 Trương Vân Vi Ngôn ngữ Anh
33 110917135 Nguyễn Thị Ngân Quản trị Văn Phòng
34 114317008 Nguyễn Trần Minh Ngọc Giáo Dục Tiểu Học
35 114317013 Ngụy Thanh Phượng Giáo Dục Tiểu Học
36 110418318 Lê Hiếu Nghĩa Ngôn ngữ Anh
37 115616005 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Dược học
38 115317055 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Xét nghiệm Y học
39 215618012 Bành Thị Ngọc Hân Dược