Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7720203 ĐH Hóa dược A00 Toán, Vật lí, Hóa học - Nhận định vai trò và xu hướng phát triển của ngành Hóa dược để có thể định hướng các hoạt động của bản thân và tổ chức mà mình phục vụ;
- Triển khai nghiên cứu; vận dụng các nguyên lý và sản xuất hóa dược vào thực tế;
- Sản xuất, định tính, định lượng chính xác các hợp chất hóa dược từ thiên nhiên;
- Nghiên cứu bào chế và phát triển các hợp chất hóa dược mới với độ tinh khiết cao;
- Thử nghiệm hoạt tính sinh học và dược tính của từng loại dược chất;
- Tổng hợp dược liệu theo hướng chuyên biệt, đúng liều lượng và chủng loại cho từng tình trạng và bệnh án cụ thể.c.
- Có thể làm việc tại các Sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng, doanh nghiệp sản xuất hóa thực phẩm, dược phẩm, cung ứng và phân phối các thiết bị tổng hợp hóa học, thiết bị phân tích; các xí nghiệp sản xuất nông dược; các trung tâm phân tích và kiểm nghiệm hóa học.
- Làm việc trong các viện nghiên cứu, tập đoàn và công ty dược, với chuyên môn như: tổng hợp hóa dược và tách chiết dược chất; quản lý chất lượng sản phẩm hóa dược; phân tích chất lượng dược phẩm.
- Giảng dạy ở các Trung tâm dạy nghề và các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp liên quan đến lĩnh vực Hóa dược.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh