Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7340406 ĐH Quản trị văn phòng C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Lập kế hoạch làm việc và xây dựng chương trình công tác.
- Tổ chức, điều hành công việc của văn phòng.
- Tổ chức, điều hành các cuộc hội thảo, hội nghị và các sự kiện khác.
- Tham mưu và đề xuất với lãnh đạo trong công tác quản lý.
- Thao tác thành thạo các nghiệp vụ văn phòng.
- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc văn phòng.
- Làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực công và khu vực tư với các vị trí như:
- Quản trị viên văn phòng.
- Trợ lý, thư ký giám đốc, thư ký văn phòng.
- Cán bộ phụ trách công tác nhân sự.
- Cán bộ giảng dạy tại các viện, trung tâm.
C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh