Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kiên
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms.Thu)

0911.169.569 (Ms.Nhung)

0945.466.141 (Mr.Kien)

- Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7540101 ĐH Công nghệ thực phẩm A00 Toán, Vật lí, Hóa học  Bảo quản và chế biến sản phẩm nông – thuỷ sản thực phẩm; áp dụng vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra và quản lý chất lượng thực phẩm.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy chế biến thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; xử lý các tình huống cơ bản trong sản xuất thực phẩm công nghiệp.
Tư vấn dinh dưỡng; tham gia nghiên cứu và viết báo cáo khoa học; sử dụng an toàn và hiệu quả thiết bị, máy móc chuyên dụngtrong lĩnh vực chuyên môn.
 Quản đốc sản xuất; chuyên viên điều hành sản xuất; quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm; quản lý nguyên liệu và thành phẩm.
Cán bộ phòng kỹ thuật, cán bộ thu mua; chuyên viên tư vấn dinh dưỡng; chuyên viên sản xuất; kỹ thuật viên phân tích vi sinh, hóa lý; quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A02 Toán, Vật lí, Sinh học  Nuôi và sản xuất giống nhân tạo các đối tượng thủy sản.
Quản lý các yếu tố môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho các đối tượng thủy sản.
Tư vấn chuyên môn về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Thực hiện công tác khuyến ngư; nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật canh tác hệ thống nuôi trồng thủy sản.
Quản lý kỹ thuật và làm việc nhóm.
 Giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường, viện.
Cán bộ làm công tác chuyên môn ở các sở, ban, ngành.
Nhân viên kỹ thuật ở các công ty kinh doanh thuốc, thức ăn thủy sản.
Cán bộ kỹ thuật ở các trang trại nuôi trồng thủy sản.
Tự tổ chức, vận hành doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7620101 ĐH Nông nghiệp A02 Toán, Vật lí, Sinh học  - Tổ chức và quản lý sản xuất trong cộng đồng nông thôn.
 - Hoạch định, tổ chức phát triển nông thôn.
Dự đoán tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nông nghiệp và nông thôn; thực hiện các chương trình, dự án phát triển có hiệu quả, đảm bảo tính bền vững.
 - Nghiên cứu các giải pháp tác động vào cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng ở nông thôn.
 - Kỹ năng quản lý, phát triển kinh doanh trang trại nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học
 - Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, phát triểnnông thôn.
 - Làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước và các chuyên ngành, tổ chức tưvấn, đoàn thể xã hội; tổ chức và quản lý các loại hình sản xuất trong cộng đồng;hoạch định, tổ chức, đánh giá các chương trình dự án phát triển nông thôn các cấp; chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nghiên cứu các giảipháp tác động vào cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và phát triển nănglực của cộng đồng ở nông thôn.
 - Nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế – xã hội về nôngnghiệp và nông thôn.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7850101 ĐH Quản lý Tài nguyên và môi trường A00 Toán, Vật lí, Hóa học

- Quản lý, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, sức khỏe - an toàn - vệ sinh môi trường lao động;

- Quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo hướng bền vững.

- Kỹ năng tổng hợp thông tin liên ngành và đưa ra các biện pháp điều chỉnh, giải quyết vấn đề liên quan đến bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Kiến thức về chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng ngoại ngữ thông qua các học phần bằng tiếng Anh.

- Nhân viên quản lý môi trường các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; quản lý về sức khỏe, an toàn và vệ sinh môi trường.

- Nhân viên các công ty tư vấn, dịch vụ về xây dựng và lập báo cáo môi trường.

- Nghiên cứu viên các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, các Trường Đại học.

- Chuyên vên các Sở Ban Ngành như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B02 Toán, Sinh học, Địa lí
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tin tức của Trường

bannertvts2022 scaled

baner xet tuyen

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

 • 2022_IMG_3095.jpg
 • 2022_IMG_3097.jpg
 • 2022_IMG_3098.jpg
 • 2022_IMG_3099.jpg
 • 2022_IMG_3100.jpg
 • 2022_IMG_3102.jpg
 • 2022_IMG_3103.jpg
 • 2022_IMG_3104.jpg
 • 2022_IMG_3105.jpg
 • 2022_IMG_3106.jpg
 • 2022_IMG_3107.jpg
 • 2022_IMG_3108.jpg
 • 2022_IMG_3109.jpg
 • 2022_IMG_3110.jpg
 • 2022_IMG_4109.jpg
 • 2022_IMG_4110.jpg
 • 2022_IMG_4112.jpg
 • 2022_IMG_4113.jpg
 • 2022_IMG_4114.jpg
 • 2022_IMG_4115.jpg
 • 2022_IMG_4116.jpg
 • 2022_IMG_4117.jpg
 • 2022_IMG_4118.jpg
 • 2022_IMG_4119.jpg
 • 2022_IMG_4121.jpg
 • 2022_IMG_4122.jpg
 • 2022_IMG_4123.jpg
 • 2022_IMG_4124.jpg
 • 2022_IMG_4125.jpg
 • 2022_IMG_4892.jpg
 • 2022_IMG_4893.jpg
 • 2022_IMG_4894.jpg
 • 2022_IMG_9973.jpg
 • 2022_IMG_9974.jpg
 • 2022_IMG_9975.jpg
 • 2022_IMG_9976.jpg
 • IMG_0704.JPG
 • IMG_0705.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_5491.JPG
 • IMG_5492.JPG
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5494.JPG
 • IMG_5495.JPG
 • IMG_5496.JPG
 • IMG_5497.JPG
 • IMG_5498.JPG
 • IMG_5499.JPG
 • IMG_5500.JPG
 • IMG_5501.JPG
 • IMG_5502.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9326.JPG
 • IMG_9462.JPG
 • IMG_9463.JPG
 • IMG_9605.JPG
 • IMG_9606.JPG
 • IMG_9607.JPG
 • IMG_9608.JPG
 • IMG_9609.JPG
 • IMG_9968.JPG
 • IMG_9969.JPG
 • IMG_9970.JPG

Sinh viên thủ khoa

 • 2015.Tohoangminh.jpg
 • 2019.nguyendinhkhoi.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy.jpg
 • 2020.nguyenkhanhbaothuyvy_1.jpg
 • 2020.thachnhuthao.jpg
 • 2020.thachnhuthao_1.jpg
 • 2021_thukhoa_akhoa1.jpg

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo
ĐT: (0294) 3855 247 - 
3765 536 - 3765 668
Email: daotao@tvu.edu.vn

Phòng Khảo thí
ĐT: (0294) 3855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Phòng TT&QBCĐ
ĐT: (0294) 3855 246 (156)
Email: tttt@tvu.edu.vn

Liên hệ Khoa chuyên môn

Trường Kinh tế, Luật 
(0294) 3855.246 (265) - 0294 389 6789

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật  Khmer Nam Bộ và Nhân văn
(0294) 3855.246 (240)

Khoa Nông Nghiệp-Thủy sản
(0294) 3855.246 (130 – 291)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
(0294) 3855.246 (203 - 135)

Khoa Y Dược
(0294) 3855.246 (331)

Khoa Ngoại ngữ
(0294) 3855.246 (108)

Khoa Sư phạm
(0294) 3855.246 (321)

Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật  Khmer Nam B
0976 144 158

Khoa Hóa học Ứng dụng
0966.267.059

Khoa Khoa học Cơ bản
(0294) 3855.246 (271)

Khoa Lý luận - Chính trị
01639680000 - 0987095288

Khoa Dự bị Đại học
0977.922.521

Thống kê truy cập

0847258
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần
Tháng này
Cuối tháng
Tất cả
136
716
5423
3921
6936
22900
847258

Forecast Today
168


Your IP:10.1.1.226
Go to top