QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn học và thi học phần Anh văn không chuyên 1, 2

cho sinh viên các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy khoá tuyển sinh 2017 (Đợt 1)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

   Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

   Căn cứ Quyết định số 3362/QĐ-ĐHTV, ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên hệ chính quy không chuyên ngữ tại Trường Đại học Trà Vinh;

   Căn cứ Quyết định số 3928/QĐ-ĐHTV, ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào các lớp đại học, cao đẳng (không chuyên ngữ) hệ chính quy năm 2017;

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)