Thông báo v/v xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023 tại Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung thông báo: file đính kèm