Thông báo tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước và sinh viên các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2023

Nội dung thông báo: file đính kèm