Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng, đại học chính quy, liên thông tốt nghiệp năm 2022 thuộc Khoa Y - Dược, kể cả sinh viên các khóa trước chưa tham dự lễ tốt nghiệp

Nội dung thông báo: file đính kèm