Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp tốt nghiệp năm 2021 và năm 2022, kể cả sinh viên các khóa trước chưa tham dự lễ tốt nghiệp