Lượt xem: 485

 

Thông báo thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Xem chi tiết

Lượt xem: 860

 

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng Đại học hệ chính quy năm 2020

Xem chi tiết


 

Lượt xem: 4055

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

     Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

      Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

      Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, cụ thể như sau:

      I. Đối tượng tuyển sinh

       Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định hiện hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên thuộc khối ngành sức khỏe.

Xem chi tiết

Lượt xem: 3205

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 8/2020)

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 08 năm 2020, cụ thể như sau:

             I.   CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

                  Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

             II.  PHẠM VI TUYỂN SINH

            Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học trong toàn quốc.

             III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

                Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh.

Lượt xem: 1637

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

           Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên các lớp hệ chính quy về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, cụ thể như sau:

          1. Đối tượng, điều kiện và chương trình đăng kí

Sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu đăng ký học thêm chương trình thứ hai, nếu thỏa các điều kiện sau:

- Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất;

- Đã hoàn thành ít nhất một học kì đầu tiên của chương trình thứ nhất (tích lũy tối thiểu 14 tín chỉ);

- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.0 trở lên (tính đến thời điểm đăng ký);

- Thời gian tối đa được phép học chương trình thứ hai là thời gian tối đa quy định của chương trình thứ nhất.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.