Lượt xem: 417

 

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Tải phiếu đăng ký xét liên thông đại học năm 2020

Lượt xem: 393

 

Thông báo xét tuyển các ngành đại học và ngành cao đẳng Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020

Xem chi tiết

Lượt xem: 485

 

Thông báo thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Xem chi tiết

Lượt xem: 860

 

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng Đại học hệ chính quy năm 2020

Xem chi tiết


 

Lượt xem: 4055

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

     Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

      Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

      Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, cụ thể như sau:

      I. Đối tượng tuyển sinh

       Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định hiện hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên thuộc khối ngành sức khỏe.

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.