Lượt xem: 981

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

          Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh

  Người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên thuộc khối ngành sức khỏe do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Phương thức tuyển sinh

            - Hình thức tuyển sinh: Trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp hoặc cao đẳng hoặc đại học trở lên.

Xem chi tiết

Lượt xem: 1553

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp

và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020

tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 2287/TBTS-ĐHTV và 2289/TBTS-ĐHTV, ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe và xét tuyển trình độ đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học (tháng 11/2020);

           Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đại học và liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Các ngành đủ số lượng thí sinh tổ chức mở lớp, đợt xét tuyển tháng 11/2020

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG GHI CHÚ
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGƯỜI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRỞ LÊN
1 7140202 Giáo dục Tiểu học     P    
2 7140217 Sư phạm Ngữ Văn     P    
3 7380101 Luật       P  
4 7340406 Quản trị Văn phòng     P    
5 7640101 Thú y     P    
6 7220201 Ngôn ngữ Anh       P  

Ghi chú: Dấu P các ngành đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020

Đọc thêm...

Lượt xem: 1380

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học

các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

     Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

      Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh,

      Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, cụ thể như sau:

      I. Đối tượng tuyển sinh

       Người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên thuộc khối ngành sức khoẻ do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển: Tải về

Lượt xem: 992

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 11/2020)

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

             I.   CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

                  Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

             II.  PHẠM VI TUYỂN SINH

            Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học trong toàn quốc.

             III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

                Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh.

Phiếu đăng ký xét tuyển: Tải về
Lượt xem: 2091

 

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy các ngành thuộc khối ngành sức khỏe năm 2020 

Xem chi tiết

Tải phiếu đăng ký xét liên thông đại học khối ngành sức khỏe năm 2020

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.