Lượt xem: 916

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học

hình thức vừa làm vừa học (tháng 11/2020)

Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

             I.   CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

                  Thí sinh xem ở Danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm.

             II.  PHẠM VI TUYỂN SINH

            Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển liên thông trình độ đại học và xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học trong toàn quốc.

             III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

                Trường thực hiện chính sách ưu tiên, khung điểm ưu tiên, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh.

Phiếu đăng ký xét tuyển: Tải về
Lượt xem: 1711

 

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy các ngành thuộc khối ngành sức khỏe năm 2020 

Xem chi tiết

Tải phiếu đăng ký xét liên thông đại học khối ngành sức khỏe năm 2020

Lượt xem: 417

 

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Tải phiếu đăng ký xét liên thông đại học năm 2020

Lượt xem: 393

 

Thông báo xét tuyển các ngành đại học và ngành cao đẳng Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020

Xem chi tiết

Lượt xem: 485

 

Thông báo thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.