Lượt xem: 2843

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 2 năm 2012

 

            Căn cứ kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 2 năm 2012, trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2012 cụ thể như sau:

1. Mã trường, chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển:

a. Mã trường: 5803

b. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.000 chỉ tiêu

c. Tuyển sinh trên toàn quốc.

d. Ngành tuyển: 11 ngành

Đọc thêm...

Lượt xem: 3256

 

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông

trình độ cao đẳng, đại học tháng 12/2012

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh liên thông số: 791/KH-ĐHTV, ngày 27/7/2012 và thông báo số: 792/TBTSVLVH,LT-ĐHTV ngày 27/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng tháng 12/2012 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

 A. NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH THÁNG 12/2012

  1. Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

Đọc thêm...

Lượt xem: 5511

Đọc thêm...

Lượt xem: 8244

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo hình thức vừa làm vừa học và liên thông hệ chính quy

trình độ cao đẳng, đại học năm 2012

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2012 và liên thông hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học tháng 12 năm 2012, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Lượt xem: 5893

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo đại học Thú y (Bác sỹ thú y) liên thông hệ chính quy

từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012

 

            Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo ngành đại học Thú y (Bác sỹ thú y) liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học tuyển sinh tháng 12 năm 2012, cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển: Đại học Thú Y(Bác sỹ Thú y) liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

TT

CÁC NGÀNH

TUYỂN SINH

Các ngành

được liên thông

MÔN THI TUYỂN SINH

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

 

Thú y (Bác sỹ thú y)

 

- Chăn nuôi,

- Dịch vụ thú y

 

Cơ thể học

Bệnh truyền nhiễm

 

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.