Lượt xem: 10136


      Năm 2013, Trường Đại học Trà Vinh là trường công lập (ký hiệu Trường - DVT) tổ chức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc các ngành ở bậc:

  • Đại học (thi tuyển);

  • Cao đẳng (xét tuyển kết quả điểm thi đại học, cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh)

  • Đào tạo liên thông hình thức chính quy (thi tuyển) từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng lên trình độ cao đẳng hoặc đại học, đặc biệt

             + Liên thông từ cao đẳng nghề gồm các nghề: nông nghiệp, kinh tế, kế toán lên đại học ngành: nông nghiệp, kinh tế, kế toán;

             + Liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp: kế toán, luật, thủy sản, chăn nuôi thú y, giáo dục mầm non, tin học lên đại học ngành: kế toán, luật, nuôi trồng thủy sản, thú y, giáo dục mầm non, công nghệ thông tin)

Đọc thêm...

Lượt xem: 3108

LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

Ngành Ngày 29/12/2012 Ngày 30/12/2013
Sáng Chiều Sáng Chiều
Luật Môn cơ bản 1 (sử) Môn cơ bản 2 (văn) Môn cơ sở ngành
(LL nhà nước và pháp luật)
dự phòng
Kế toán Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (văn) Môn cơ sở ngành
(nguyên lý kế toán)
dự phòng
Công nghệ thông tin Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (lý) Môn cơ sở ngành
(nhập môn lập trình)
dự phòng
Thú y Môn cơ bản 1 (toán) Môn cơ bản 2 (sinh) Môn cơ sở ngành
(bệnh truyền nhiễm)
dự phòng

Đọc thêm...

Lượt xem: 2902

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 2 năm 2012

 

            Căn cứ kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 2 năm 2012, trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 năm 2012 cụ thể như sau:

1. Mã trường, chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển:

a. Mã trường: 5803

b. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.000 chỉ tiêu

c. Tuyển sinh trên toàn quốc.

d. Ngành tuyển: 11 ngành

Đọc thêm...

Lượt xem: 3309

 

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông

trình độ cao đẳng, đại học tháng 12/2012

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh liên thông số: 791/KH-ĐHTV, ngày 27/7/2012 và thông báo số: 792/TBTSVLVH,LT-ĐHTV ngày 27/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng tháng 12/2012 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

 A. NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH THÁNG 12/2012

  1. Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng: (thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm)

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.