Lượt xem: 8712

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông đại học các ngành khối sức khỏe

     Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

     Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

      Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019;

     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông đại học các ngành khối sức khỏe, cụ thể như sau:

     I. Đối tượng tuyển sinh:

       Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khối ngành sức khoẻ, có ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành xét tuyển, đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học.

       Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Đọc thêm...

Lượt xem: 6116

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học

hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 11 năm 2019

      Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh;

     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt xét tuyển tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

   Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

Lượt xem: 16586

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông các ngành sức khoẻ hệ chính quy năm 2019

 

    Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

     Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thôngcác ngành sức khỏe hệ chính quy năm 2019, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

      Người tham gia dự tuyển phải là người thuộc một trong những đối tượng sau:

     - Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khối ngành sức khoẻ, có ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành xét đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học.

      - Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Đọc thêm...

Lượt xem: 6275

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển các ngành đại học và ngành cao đẳng Giáo dục mầm non

hệ chính quy, liên thông chính quy năm 2019

I. Đối tượng tuyển sinh:

    Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng có bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo trong nước cấp.

    Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

II. Phương thức xét tuyển:

   1. Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2019

      - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

          + Các ngành sư phạm: Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiếng Khmer.

        + Các ngành lĩnh vực sức khoẻ: Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học dự phòng, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng.

Đọc thêm...

Lượt xem: 10622

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học

hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019 

    Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh;

     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2019, cụ thể như sau:

     I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

     II. VÙNG TUYỂN SINH

         Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.